Ścieżka kariery edukacyjnej

Wyświetlono rezultaty 1-197 z 197.
Nazwa zawoduKodSymbol kształcenia
asystentka stomatologiczna325101Z
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej343902S
asystent osoby niepełnosprawnej341201Z
betoniarz-zbrojarz711402B
blacharz721301M
blacharz izolacji przemysłowych721303B
blacharz samochodowy721306M
cieśla711501B
cukiernik751201T
dekarz712101B
dietetyk322001Z
drukarz732201A
elektromechanik741201E
elektromechanik pojazdów samochodowych741203M
elektryk741103E
florysta343203R
fotograf343101A
fototechnik343104A
fryzjer514101A
garbarz skór753501A
górnik eksploatacji otworowej811301M
górnik eksploatacji podziemnej811101M
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż811102M
higienistka stomatologiczna325102Z
introligator732301A
kaletnik753702A
kamieniarz711301B
kelner513101T
kierowca mechanik832201M
kominiarz713303B
koszykarz-plecionkarz731702A
kowal722101M
krawiec753105A
kucharz512001T
kuśnierz753106A
lakiernik713201M
mechanik-monter maszyn i urządzeń723310M
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych834103M
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych731102M
mechanik maszyn i urządzeń drogowych834201B
mechanik motocyklowy723107E
mechanik pojazdów samochodowych723103M
mechanik precyzyjny731103M
modelarz odlewniczy721104M
monter-elektronik742102E
monter budownictwa wodnego711701B
monter izolacji budowlanych712401B
monter izolacji przemysłowych712403B
monter kadłubów okrętowych721402M
monter konstrukcji budowlanych711102B
monter mechatronik742114E
monter nawierzchni kolejowej711603B
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych712616B
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych742202E
monter systemów rurociągowych712613M
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie712905B
murarz-tynkarz711204B
obuwnik753602A
ogrodnik611303R
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej812105M
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych814290M
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych812106M
operator maszyn i urządzeń odlewniczych812107M
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego816003T
operator maszyn leśnych834105R
operator maszyn w przemyśle włókienniczym815204A
operator obrabiarek skrawających722307M
operator urządzeń przemysłu ceramicznego818115A
operator urządzeń przemysłu chemicznego813134A
operator urządzeń przemysłu szklarskiego818116A
opiekunka dziecięca325905Z
opiekunka środowiskowa341204Z
opiekun medyczny532102Z
opiekun osoby starszej341202Z
opiekun w domu pomocy społecznej341203Z
optyk-mechanik731104M
ortoptystka325906Z
piekarz751204T
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej911205T
protetyk słuchu321401Z
pszczelarz612302R
ratownik medyczny325601Z
rękodzielnik wyrobów włókienniczych731808A
rolnik613003R
rybak śródlądowy622201R
sprzedawca522301A
stolarz752205A
stroiciel fortepianów i pianin311933S
ślusarz722204M
tapicer753402A
technik administracji334306A
technik agrobiznesu331402R
technik analityk311103A
technik architektury krajobrazu314202R
technik archiwista441403A
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym311407E
technik awionik315316E
technik bezpieczeństwa i higieny pracy325509Z
technik budownictwa311204B
technik budownictwa okrętowego311910M
technik budownictwa wodnego311205B
technik budowy fortepianów i pianin311934S
technik chłodnictwa i klimatyzacji311929E
technik cyfrowych procesów graficznych311911A
technik dentystyczny321402Z
technik drogownictwa311206B
technik dróg i mostów kolejowych311207B
technik ekonomista331403A
technik eksploatacji portów i terminali333106A
technik elektroenergetyk transportu szynowego311302E
technik elektronik311408E
technik elektroniki i informatyki medycznej311411E
technik elektroradiolog321103Z
technik elektryk311303E
technik energetyk311307E
technik farmaceutyczny321301Z
technik garbarz311912A
technik gazownictwa311913B
technik geodeta311104B
technik geolog311106R
technik górnictwa odkrywkowego311701M
technik górnictwa otworowego311702M
technik górnictwa podziemnego311703M
technik handlowiec522305A
technik hodowca koni314203R
technik hotelarstwa422402T
technik hutnik311704M
technik informatyk351203E
technik inżynierii środowiska i melioracji311208R
technik księgarstwa522306A
technik leśnik314301R
technik logistyk333107A
technik masażysta325402Z
technik mechanik311504M
technik mechanik lotniczy315317M
technik mechanik okrętowy315105M
technik mechanizacji rolnictwa311512M
technik mechatronik311410E
technik nawigator morski315214A
technik obsługi turystycznej422103T
technik obuwnik311916A
technik ochrony fizycznej osób i mienia541315Z
technik ochrony środowiska325511R
technik odlewnik311705M
technik ogrodnik314205R
technik optyk325302M
technik organizacji reklamy333906A
technik ortopeda321403Z
technik papiernictwa311601A
technik pojazdów samochodowych311513M
technik pożarnictwa311919Z
technik prac biurowych411004A
technik procesów drukowania311935A
technik procesów introligatorskich311936A
technik przemysłu mody311941S
technik przeróbki kopalin stałych311706M
technik przetwórstwa mleczarskiego314402T
technik pszczelarz314206R
technik rachunkowości431103A
technik realizacji dźwięku352120S
technik realizacji nagrań i nagłośnień352122S
technik renowacji elementów architektury311210B
technik rolnik314207R
technik rybactwa śródlądowego314208R
technik rybołówstwa morskiego315215R
technik spedytor333108A
technik sterylizacji medycznej321104Z
technik technologii ceramicznej311921A
technik technologii chemicznej311603A
technik technologii drewna311922A
technik technologii odzieży311924A
technik technologii szkła311925A
technik technologii wyrobów skórzanych311926A
technik technologii żywności314403T
technik teleinformatyk351103E
technik telekomunikacji352203E
technik transportu drogowego311927A
technik transportu kolejowego311928A
technik turystyki wiejskiej515203T
technik tyfloinformatyk351204E
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej311930B
technik urządzeń sanitarnych311209B
technik usług fryzjerskich514105A
technik usług kosmetycznych514207A
technik usług pocztowych i finansowych421108A
technik weterynarii324002R
technik wiertnik311707M
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych311931A
technik włókiennik311932A
technik żeglugi śródlądowej315216A
technik żywienia i usług gastronomicznych343404T
terapeuta zajęciowy325907Z
wędliniarz751107T
wiertacz811305M
zdun711203B
zegarmistrz731106M
złotnik-jubiler731305S
Objaśnienie
Uwaga
Dane mogą być odczytane tylko z plików, których format oraz treść są zgodne z wymogami systemu. Wszelkie niezgodności danych zawartych w pliku ze strukturą danych systemu mogą spowodować niepowodzenie operacji.
Proszę czekać...
Zaloguj