Ścieżka kariery edukacyjnej

Wyświetlono rezultaty 1-197 z 197.
Nazwa zawoduKodSymbol kształcenia
technik analityk311103A
technik geodeta311104B
technik geolog311106R
technik budownictwa311204B
technik budownictwa wodnego311205B
technik drogownictwa311206B
technik dróg i mostów kolejowych311207B
technik inżynierii środowiska i melioracji311208R
technik urządzeń sanitarnych311209B
technik renowacji elementów architektury311210B
technik elektroenergetyk transportu szynowego311302E
technik elektryk311303E
technik energetyk311307E
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym311407E
technik elektronik311408E
technik mechatronik311410E
technik elektroniki i informatyki medycznej311411E
technik mechanik311504M
technik mechanizacji rolnictwa311512M
technik pojazdów samochodowych311513M
technik papiernictwa311601A
technik technologii chemicznej311603A
technik górnictwa odkrywkowego311701M
technik górnictwa otworowego311702M
technik górnictwa podziemnego311703M
technik hutnik311704M
technik odlewnik311705M
technik przeróbki kopalin stałych311706M
technik wiertnik311707M
technik budownictwa okrętowego311910M
technik cyfrowych procesów graficznych311911A
technik garbarz311912A
technik gazownictwa311913B
technik obuwnik311916A
technik pożarnictwa311919Z
technik technologii ceramicznej311921A
technik technologii drewna311922A
technik technologii odzieży311924A
technik technologii szkła311925A
technik technologii wyrobów skórzanych311926A
technik transportu drogowego311927A
technik transportu kolejowego311928A
technik chłodnictwa i klimatyzacji311929E
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej311930B
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych311931A
technik włókiennik311932A
stroiciel fortepianów i pianin311933S
technik budowy fortepianów i pianin311934S
technik procesów drukowania311935A
technik procesów introligatorskich311936A
technik przemysłu mody311941S
technik architektury krajobrazu314202R
technik hodowca koni314203R
technik ogrodnik314205R
technik pszczelarz314206R
technik rolnik314207R
technik rybactwa śródlądowego314208R
technik leśnik314301R
technik przetwórstwa mleczarskiego314402T
technik technologii żywności314403T
technik mechanik okrętowy315105M
technik nawigator morski315214A
technik rybołówstwa morskiego315215R
technik żeglugi śródlądowej315216A
technik awionik315316E
technik mechanik lotniczy315317M
technik elektroradiolog321103Z
technik sterylizacji medycznej321104Z
technik farmaceutyczny321301Z
protetyk słuchu321401Z
technik dentystyczny321402Z
technik ortopeda321403Z
dietetyk322001Z
technik weterynarii324002R
asystentka stomatologiczna325101Z
higienistka stomatologiczna325102Z
technik optyk325302M
technik masażysta325402Z
technik bezpieczeństwa i higieny pracy325509Z
technik ochrony środowiska325511R
ratownik medyczny325601Z
opiekunka dziecięca325905Z
ortoptystka325906Z
terapeuta zajęciowy325907Z
technik agrobiznesu331402R
technik ekonomista331403A
technik eksploatacji portów i terminali333106A
technik logistyk333107A
technik spedytor333108A
technik organizacji reklamy333906A
technik administracji334306A
asystent osoby niepełnosprawnej341201Z
opiekun osoby starszej341202Z
opiekun w domu pomocy społecznej341203Z
opiekunka środowiskowa341204Z
fotograf343101A
fototechnik343104A
florysta343203R
technik żywienia i usług gastronomicznych343404T
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej343902S
technik teleinformatyk351103E
technik informatyk351203E
technik tyfloinformatyk351204E
technik realizacji dźwięku352120S
technik realizacji nagrań i nagłośnień352122S
technik telekomunikacji352203E
technik prac biurowych411004A
technik usług pocztowych i finansowych421108A
technik obsługi turystycznej422103T
technik hotelarstwa422402T
technik rachunkowości431103A
technik archiwista441403A
kucharz512001T
kelner513101T
fryzjer514101A
technik usług fryzjerskich514105A
technik usług kosmetycznych514207A
technik turystyki wiejskiej515203T
sprzedawca522301A
technik handlowiec522305A
technik księgarstwa522306A
opiekun medyczny532102Z
technik ochrony fizycznej osób i mienia541315Z
ogrodnik611303R
pszczelarz612302R
rolnik613003R
rybak śródlądowy622201R
monter konstrukcji budowlanych711102B
zdun711203B
murarz-tynkarz711204B
kamieniarz711301B
betoniarz-zbrojarz711402B
cieśla711501B
monter nawierzchni kolejowej711603B
monter budownictwa wodnego711701B
dekarz712101B
monter izolacji budowlanych712401B
monter izolacji przemysłowych712403B
monter systemów rurociągowych712613M
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych712616B
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie712905B
lakiernik713201M
kominiarz713303B
modelarz odlewniczy721104M
blacharz721301M
blacharz izolacji przemysłowych721303B
blacharz samochodowy721306M
monter kadłubów okrętowych721402M
kowal722101M
ślusarz722204M
operator obrabiarek skrawających722307M
mechanik pojazdów samochodowych723103M
mechanik motocyklowy723107E
mechanik-monter maszyn i urządzeń723310M
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych731102M
mechanik precyzyjny731103M
optyk-mechanik731104M
zegarmistrz731106M
złotnik-jubiler731305S
koszykarz-plecionkarz731702A
rękodzielnik wyrobów włókienniczych731808A
drukarz732201A
introligator732301A
elektryk741103E
elektromechanik741201E
elektromechanik pojazdów samochodowych741203M
monter-elektronik742102E
monter mechatronik742114E
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych742202E
wędliniarz751107T
cukiernik751201T
piekarz751204T
stolarz752205A
krawiec753105A
kuśnierz753106A
tapicer753402A
garbarz skór753501A
obuwnik753602A
kaletnik753702A
górnik eksploatacji podziemnej811101M
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż811102M
górnik eksploatacji otworowej811301M
wiertacz811305M
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej812105M
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych812106M
operator maszyn i urządzeń odlewniczych812107M
operator urządzeń przemysłu chemicznego813134A
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych814290M
operator maszyn w przemyśle włókienniczym815204A
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego816003T
operator urządzeń przemysłu ceramicznego818115A
operator urządzeń przemysłu szklarskiego818116A
kierowca mechanik832201M
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych834103M
operator maszyn leśnych834105R
mechanik maszyn i urządzeń drogowych834201B
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej911205T
Objaśnienie
Uwaga
Dane mogą być odczytane tylko z plików, których format oraz treść są zgodne z wymogami systemu. Wszelkie niezgodności danych zawartych w pliku ze strukturą danych systemu mogą spowodować niepowodzenie operacji.
Proszę czekać...
Zaloguj