Ścieżka kariery edukacyjnej

Wyświetlono rezultaty 1-197 z 197.
Nazwa zawoduKodSymbol kształcenia
technik archiwista441403A
technik organizacji reklamy333906A
technik eksploatacji portów i terminali333106A
operator maszyn w przemyśle włókienniczym815204A
technik spedytor333108A
technik technologii drewna311922A
technik prac biurowych411004A
obuwnik753602A
technik nawigator morski315214A
technik technologii ceramicznej311921A
technik technologii wyrobów skórzanych311926A
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych311931A
technik usług pocztowych i finansowych421108A
technik garbarz311912A
stolarz752205A
fryzjer514101A
operator urządzeń przemysłu chemicznego813134A
drukarz732201A
technik rachunkowości431103A
technik cyfrowych procesów graficznych311911A
technik usług kosmetycznych514207A
technik analityk311103A
sprzedawca522301A
technik logistyk333107A
kuśnierz753106A
fotograf343101A
technik obuwnik311916A
rękodzielnik wyrobów włókienniczych731808A
technik technologii odzieży311924A
operator urządzeń przemysłu szklarskiego818116A
technik handlowiec522305A
technik ekonomista331403A
technik procesów introligatorskich311936A
operator urządzeń przemysłu ceramicznego818115A
technik papiernictwa311601A
fototechnik343104A
garbarz skór753501A
technik żeglugi śródlądowej315216A
krawiec753105A
kaletnik753702A
technik księgarstwa522306A
technik usług fryzjerskich514105A
technik transportu drogowego311927A
technik administracji334306A
tapicer753402A
technik transportu kolejowego311928A
technik technologii szkła311925A
technik technologii chemicznej311603A
introligator732301A
koszykarz-plecionkarz731702A
technik włókiennik311932A
technik procesów drukowania311935A
monter nawierzchni kolejowej711603B
kominiarz713303B
cieśla711501B
technik budownictwa311204B
technik renowacji elementów architektury311210B
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej311930B
kamieniarz711301B
technik gazownictwa311913B
technik drogownictwa311206B
zdun711203B
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych712616B
monter budownictwa wodnego711701B
blacharz izolacji przemysłowych721303B
mechanik maszyn i urządzeń drogowych834201B
betoniarz-zbrojarz711402B
monter izolacji budowlanych712401B
technik budownictwa wodnego311205B
technik urządzeń sanitarnych311209B
dekarz712101B
monter izolacji przemysłowych712403B
technik geodeta311104B
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie712905B
technik dróg i mostów kolejowych311207B
murarz-tynkarz711204B
monter konstrukcji budowlanych711102B
monter mechatronik742114E
technik energetyk311307E
technik elektronik311408E
technik tyfloinformatyk351204E
technik teleinformatyk351103E
technik elektroenergetyk transportu szynowego311302E
technik mechatronik311410E
technik telekomunikacji352203E
elektryk741103E
elektromechanik741201E
technik elektryk311303E
monter-elektronik742102E
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych742202E
technik elektroniki i informatyki medycznej311411E
technik chłodnictwa i klimatyzacji311929E
mechanik motocyklowy723107E
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym311407E
technik informatyk351203E
technik awionik315316E
monter kadłubów okrętowych721402M
technik hutnik311704M
ślusarz722204M
technik odlewnik311705M
technik górnictwa otworowego311702M
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych731102M
technik mechanik okrętowy315105M
lakiernik713201M
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych814290M
operator maszyn i urządzeń odlewniczych812107M
mechanik precyzyjny731103M
optyk-mechanik731104M
zegarmistrz731106M
kowal722101M
technik przeróbki kopalin stałych311706M
technik mechanik311504M
górnik eksploatacji podziemnej811101M
mechanik-monter maszyn i urządzeń723310M
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej812105M
technik górnictwa odkrywkowego311701M
technik wiertnik311707M
górnik eksploatacji otworowej811301M
kierowca mechanik832201M
modelarz odlewniczy721104M
monter systemów rurociągowych712613M
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych834103M
mechanik pojazdów samochodowych723103M
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż811102M
operator obrabiarek skrawających722307M
blacharz721301M
elektromechanik pojazdów samochodowych741203M
technik budownictwa okrętowego311910M
wiertacz811305M
technik górnictwa podziemnego311703M
technik optyk325302M
blacharz samochodowy721306M
technik pojazdów samochodowych311513M
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych812106M
technik mechanizacji rolnictwa311512M
technik mechanik lotniczy315317M
technik ochrony środowiska325511R
operator maszyn leśnych834105R
technik hodowca koni314203R
ogrodnik611303R
technik weterynarii324002R
technik leśnik314301R
technik rybołówstwa morskiego315215R
technik geolog311106R
technik inżynierii środowiska i melioracji311208R
technik architektury krajobrazu314202R
technik pszczelarz314206R
pszczelarz612302R
florysta343203R
rybak śródlądowy622201R
technik rybactwa śródlądowego314208R
technik ogrodnik314205R
technik rolnik314207R
rolnik613003R
technik agrobiznesu331402R
stroiciel fortepianów i pianin311933S
technik budowy fortepianów i pianin311934S
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej343902S
technik realizacji dźwięku352120S
technik przemysłu mody311941S
technik realizacji nagrań i nagłośnień352122S
złotnik-jubiler731305S
kucharz512001T
piekarz751204T
cukiernik751201T
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego816003T
technik żywienia i usług gastronomicznych343404T
technik hotelarstwa422402T
technik obsługi turystycznej422103T
technik turystyki wiejskiej515203T
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej911205T
technik technologii żywności314403T
wędliniarz751107T
technik przetwórstwa mleczarskiego314402T
kelner513101T
technik ortopeda321403Z
opiekun w domu pomocy społecznej341203Z
technik ochrony fizycznej osób i mienia541315Z
higienistka stomatologiczna325102Z
technik pożarnictwa311919Z
technik bezpieczeństwa i higieny pracy325509Z
technik masażysta325402Z
asystentka stomatologiczna325101Z
ratownik medyczny325601Z
protetyk słuchu321401Z
asystent osoby niepełnosprawnej341201Z
technik sterylizacji medycznej321104Z
technik elektroradiolog321103Z
opiekun osoby starszej341202Z
technik dentystyczny321402Z
technik farmaceutyczny321301Z
terapeuta zajęciowy325907Z
opiekun medyczny532102Z
dietetyk322001Z
opiekunka środowiskowa341204Z
opiekunka dziecięca325905Z
ortoptystka325906Z
Objaśnienie
Uwaga
Dane mogą być odczytane tylko z plików, których format oraz treść są zgodne z wymogami systemu. Wszelkie niezgodności danych zawartych w pliku ze strukturą danych systemu mogą spowodować niepowodzenie operacji.
Proszę czekać...
Zaloguj