O projekcie

„Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

Blisko 30 tysięcy uczniów z ponad 200 szkół i placówek kształcenia zawodowego skorzysta
z projektu, którego celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
w regionie. Od ponad roku Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

Budżet projektu, realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi 20 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tej pory do projektu przystąpiło 24 860 uczniów. Wszyscy odbywają praktyki zawodowe zgodnie z opracowanymi specjalnie na potrzeby projektu standardami praktyk zawodowych
i praktycznej nauki zawodu. Ok. 4 tys. z nich uczestniczy w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, na których uczy się specjalistycznego słownictwa zawodowego.

Uczniowie zdobywają także uzupełniające kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach. Do końca tego roku zostaną zrealizowane m.in. kursy: nowoczesnego fryzjerstwa, wizażu, manicure i stylizacji paznokci, obsługi kas fiskalnych, prawo jazdy kategorii B.
Z proponowanych form wsparcia dających możliwość zdobycia nowych kwalifikacji będą mogli skorzystać przede wszystkim uczniowie z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warto podkreślić, że oferta kursów dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kolejnym działaniem w ramach projektu są spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami. Młodzi ludzie odwiedzać będą zakłady pracy, w których poznają zasady panujące w przedsiębiorstwach i dowiedzą się, jakich umiejętności oczekuje od absolwentów szkół zawodowych przyszły pracodawca. Dla organizacji skupiających pracodawców oraz dla samych przedsiębiorców stanowi to możliwość pozyskania pracownika, który będzie lepiej przygotowany do wykonywania zawodu.

Prócz działań adresowanych do uczniów i pracodawców, wsparciem w formie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego zostaną objęte także szkoły zawodowe. Przeznaczonych zostanie na to ponad 5,6 mln zł; w jednej trzeciej będą to środki przekazane przez wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu z naszego województwa,
w dwóch trzecich środki unijne. Szkoły otrzymają nowoczesne wyposażenie niezbędne
do realizacji zajęć praktycznych na poziomie, jakiego oczekują wiodący pracodawcy
w regionie. Zakupy będą obejmowały m.in. przyrządy związane z branżą elektryczną, portową, czy hodowlaną, jak i wyposażenie nowoczesnych laboratoriów chemicznych. Rodzaj zamawianego sprzętu odpowiada specyfice pomorskich szkół oraz uwzględnia standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Oferta projektu:

- praktyki zawodowe,

- zajęcia z języka obcego zawodowego (angielski lub niemiecki),

- warsztaty doradztwa zawodowego,

- kursy umożliwiające nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (spawanie metodą MAG, MIG oraz TIG, AutoCAD, obsługa wózków widłowych, CISCO, dekorowanie potraw, uprawnienia SEP, kurs masażu, operator obrabiarek CNC, kurs kroju
i szycia),

- doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

- wyjazdy uczniów do pracodawców,

- targi i konferencje branżowe.

 Projekt systemowy pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę czekać...
Zaloguj