Technikum Budowlane

Adres Adres: Gdynia, Tetmajera 65
Poczta Poczta: 81-421 Gdynia
Telefon Telefon: 586222624
Fax Fax: 586227360
Strona iternetowa Strona iternetowa: http://www.zsb.gdynia.pl
E-mail E-mail: zsbgdynia@wp.pl
  

Placówka należy do: Zespół Szkół Budowlanych Im. Bronisława Bukowskiego w Gdyni

Kierunki kształcenia:

Opis placówki

TECHNIK Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, oraz po zdaniu dodatkowych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa lub technik renowacji elementów architektury. - NOWY KIERUNEK!!! TECHNIK BUDOWNICTWA Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie: - Wykonywania robót murarskich i tynkarskich; - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie : - wykonywanie i renowacja detali architektonicznych; - prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Proszę czekać...
Zaloguj